Usluge

Knjigovodsvto:

 1. materijalno knjigovodstvo, proizvodnja, gotovi proizvodi;
 2. KUF, KIF, trgovačka knjiga, izrada kalkulacija;
 3. analitike kupaca, dobavljača i osnovnih sredstava;
 4. vođenje glavne knjige;
 5. obračun zarad;
 6. obračun amortizacije u računovodstvene i poreske svrhe;
 7. izrada  završnih računa i predaja nadležnim organima;
 8. obračun PDV-a, drugih poreza (porez na imovinu,zakup,autorska djela i dr.) i prireza;

Računovodstvo:

 1. izrada biznis plana;
 2. procjena poslovanja preduzeća;
 3. izrada SWOT analize;
 4. poslovne politike u skladu sa zakonom Crne Gore i MRS i MSFI;

Interna revizija:

 1. interna revizija u organizcijama;
 2. izvještaji, preporuke;

Pravo:

 1. otvaranje preduzeća;
 2. vađenje radnih dozvola za strance;
 3. regulisanje boravka za strance;
 4. vađenje pograničnih radnih dozvola;
 5. likvidacija firme;
 6. stečaj;
 7. promjene osnivačkog uloga;
 8. promjene adrese sjedišta firme;
 9. promjene osnivača;
 10. prodaja udjela;
 11. regulisanje zdravstvenog osiguranja;
 12. konsultacije o zakonima u Crnoj Gori;
 13. ugovori;
 14. rješenja;

Carina:

 1. konsultacije carinskog zakona;
 2. carinska tarifa i oslobađanja kod uvoza;
 3. carinsko zastupanje  pred carinskim organima;

Logistika:

 1. usluge špedicije;
 2. transport robe iz Kine za Crnu Goru;
 3. tranzit;
 4. agentura;

Warren Buffett

jedan od najuspješnijih svjetskih industrijalaca:

" Prvo pravilo u biznisu je:
Nikad ne gubi novac!


Drugo prvavilo:
Nikad ne zaboravi prvo pravilo! "

Konvertor valute:

Vremenska prognoza:

Find more about Weather in Budva, M4

Luck Car Rent a Car

Lucky Car Rent a Car