Novi Granski kolektivni ugovor za djelatnost turizma i ugostiteljstva

Novi Granski kolektivni ugovor (dalje u tekstu GKU) za djelatnost turizma i ugostiteljstva (”Službeni list Crne Gore” br.56/2024 od 13.06.2024.)

Odredbe GKU primjenjuje se na zaposlene i poslodavce u Crnoj Gori koji obavljaju djelatnost turizma i ugostiteljstva koje daju veća prava i povoljnije uslove rada u odnosu na kolektivni ugovor kod poslodavca ako ga imaju odnosno  Opšti kolektivni ugovor (u tekstu:OKU).

Prava zaposlenih:

 • Prekoveremeni rad zaposlenog ne može biti duže od 250 časova na godišnjem nivou
 • Tokom turističke sezone radno vrijeme može trajati najduže 60 časova sedmično pod uslovom da je predviđeno kolektivnim ugovorom i uz pisanu saglasnost zaposlenog
 • Poslodavac je u obavezi da evidentira preraspoređene radne sate u mjesecu u kojem su ostvareni
 • Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se OKU, doprinosa na radu, složenosti poslova, uslova rada i drugih kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom kod poslodavca
 • Godišnji odmor se utvrđuje:
 • Prema dužini radnog staža
 • od 5 do 15 godina – 1 radni dan
 • od 15 do 25 godina – 2 radna dana
 • od 25 do 35  godina – 3 radna dana
 • preko 35  godina – 5 radnih dana
 • Prema zdravstvenom stanju:
 • Invalid rada – 3  radna dana
 • Roditelj sa djetetom koji ima psihofizičke smetnje – 5 radnih dana

3.   Prema uslovima rada :

 • Rad u teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima – 2 radna dana

4.  Za doprinos u radu – 2 radna dana

5.  Samohranom roditelju djeteta do 15 godina života – 2 radna dana

 • Poseban dio zarade ne može biti niži od 90% obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno startni dio u bruto iznosu je 81,00 euro
 • Uz saglasnost zaposlenog, poslodavac umjesto isplate iznosa na ime naknade za ishranu (dio startnog dijela) može o svom trošku da obezbijedi obrok zaposlenima u toku rada
 • Utvrđene su grupe poslova i radna mjesta sa koeficijentima od 5,10 do 8,20
 • Zimnica u visini od najmanje 3 neto obračunske vrijednosti koeficijenta (u tekstu:OVK), a imaju pravo zaposleni koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca na dan donošenja odluke o visini isplate zimnice
 • Otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini od najmanje 4 prosječne neto zarade kod poslodavca, odnosno ukoliko je to povoljnije za zaposlenog 4 prosječne neto zarade na nivou države ostvarene u prethodnoj godini
 • Jubilarne nagrade za 10 godina 300,00 eura, za 20 godina 450,00 eura, za 30 godina 600,00 eura a za 40 godina 750,00 eura
 • Pomoći: u slučaju smrti zaposlenog do 30 neto OVK, u slučaju smrti člana uže porodice do 20 neto OVK
 • Naknada za troškove prevoza od-do posla pod ulovom da je duže od 3 km u visini cijene prevozne karte odnosno maksimalno do 60,00 eura u neto iznosu
 • Zaposleni koji prima naknadu za odvojeni život ili ima obezbijeđen smještaj nema pravo na naknadu troškova prevoza
 • Zaposleni sa preko 30 godina radnog staža ne mogu se proglasiti tehnološkim viškom, ukoliko nisu stekli pravo na penziju po bilo kom zakonskom osnovu
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca usaglasiće se sa ovim ugovorom u roku od  3 mjeseca od dana stupanja na snagu GKU
 • GKU stupa na snagu 21.06.2024.

Koeficijenti za turizam i ugostiteljstvo – TABELA

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *